Jakie są formy zatrudnienia w Polsce w 2024 roku?

Jakie są formy zatrudnienia w Polsce w 2024 roku?

Gdy firma się rozwija, to potrzeba dodatkowych rąk do pracy. W zależności od rodzaju prac i możliwości finansowych możemy zdecydować się na różne formy zatrudnienia. Dla ułatwienia wyboru przybliżę oraz porównam koszty pracowniczych i niepracowniczych form...

5 sprawdzonych sposobów na motywowanie pracowników

5 sprawdzonych sposobów na motywowanie pracowników

W idealnej rzeczywistości każdy pracownik wykonuje swoją pracę z pełnym zaangażowaniem. Powierzone zadania są realizowane na sto procent. Pracownik na każdy nowy temat reaguje entuzjastycznie. Pomysły na usprawnienie pracy sypie jak z rękawa. Współpraca z innymi...

Benefity dla pracowników

Benefity dla pracowników

Niezależnie od koniunktury benefity są oczekiwane przez pracowników. Należą do najczęstszych pozapłacowych form motywacji. Często odgrywają ważniejszą rolę niż wynagrodzenie finansowe. Pozwalają na pozyskanie pracownika, utrzymanie i podnoszenie jego efektywności. Co...

Zasada win-win w relacjach szef-pracownik

Zasada win-win w relacjach szef-pracownik

Spośród wielu możliwych zasad działania, tę uznaje się za najbardziej efektywną i przynoszącą wymierne korzyści w długim okresie. Nie jest ona najłatwiejsza, bo wymaga rozpoznania potrzeb drugiej strony, szacunku i stałego skupienia na celu, ale przy odpowiedniej...

Nagradzanie pracowników

Nagradzanie pracowników

Zadania, które obecnie stoją przed szefem wymagają multikompetencji. Oprócz bycia specjalistą w swojej dziedzinie, zarządzania, odbywania kluczowych spotkań dla firmy, dochodzi cała reszta podejmowanych decyzji i pobocznych zadań, które sprawiają, że cele firmy są...

Zasady dobrego szefa

Zasady dobrego szefa

Niezależnie od tego czy jesteśmy dopiero na początku swojej drogi zarządzania, czy też przeszliśmy już jej spory kawał, to od czasu do czasu, nachodzi nas refleksja jak być dobrym szefem?