Zadania, które obecnie stoją przed szefem wymagają multikompetencji. Oprócz bycia specjalistą w swojej dziedzinie, zarządzania, odbywania kluczowych spotkań dla firmy, dochodzi cała reszta podejmowanych decyzji i pobocznych zadań, które sprawiają, że cele firmy są realizowane.

Chcąc być dobrym szefem, trzeba do tego dorzucić jeszcze uważność i umiejętność doceniania. Bez tego ani rusz.

Nagradzanie to wzmocnienie pozytywnego zachowania, mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa powtórzenia go w przyszłości. Szef, przekazując reguły, deklaruje, za które zachowania będzie nagradzać, a za które karać. Pisałam o tym w części pierwszej. (odniesienie do odc. I). Ponieważ pracownicy wiedzą, czego mogą się spodziewać, to czas na konsekwentne działanie.  Ten wdzięczny temat rozpocznę od (nie)zwykłego słowa „dziękuję”.

Po co dziękować?

Docenienie przez podziękowanie, to podstawowe narzędzie do wzmocnienia dobrego zachowania pracownika. Nie tylko skutecznie motywuje do lepszej pracy i zwiększenia lojalności. Dodatkowo wzmacnia samoocenę pracownika i sprawia, że to, co robi, nabiera jeszcze większego sensu.

To zwykłe „dziękuję” za wykonanie jakiegoś zadania jest tym, od czego chce się chcieć. Prawie 80% pracowników stwierdza, że bycie uznanym motywuje ich do pracy. Z kolei 35% z nich przyznaje, że brak uznania jest za największą przeszkodę dla ich produktywności.

Przekonanie niektórych szefów, że pracownikowi wystarczy pensja lub jakaś premia, jest już dawno nieaktualne. Sądzenie, że brak kary to nagroda, też dobrym szefom nie przystoi.

Słowo „dziękuję” jest potwierdzeniem relacji korzyść-korzyść. Z jednej strony wzmacnia nadawcę, z racji wrażliwości, empatii i umiejętności docenienia czyiś wysiłków, a z drugiej podkreśla zasługi adresata.

Dodatkowym atutem podziękowań jest siła wzajemności. Jest to jeden z mechanizmów psychologii społecznej, które świetnie sprawdza się w biznesie. Powoduje reakcję zwrotną w postaci wdzięczności dla osoby dziękującej, pozytywnego myślenia o tej osobie (skoro mi dziękuje, to nie może być kretynem i krwiopijcą) i tego, że chce się robić więcej, lepiej (aby znowu być pozytywnie zauważonym).

„W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśliwymi”.

David Steindl-Rast

Jak dziękować?

Wydawałoby się, że karanie nie jest łatwe, ale to często nagradzanie jest prawdziwym wyzwaniem dla szefów. Przyjęta rola zarządzającego, dyscyplinującego, podejmującego ważne decyzje od rana do nocy, nijak się ma do dającego pochwały…

Dla niektórych osób samo mówienie słowa „dziękuję” jest kolosalnym wysiłkiem. Z jednej strony kojarzy im się z czymś miękkim, a więc okazaniem słabości. Może też pojawiać się obawa przed jakimś roszczeniem ze strony pracownika w przyszłości. Trzeba jednak pamiętać, że podziękowanie, to akt grzeczności, a grzeczność to nie uległość.

Najwyżej cenione są podziękowania wyrażane osobiście, twarzą w twarz. Dalej w hierarchii są podziękowanie telefoniczne, mailowe i SMS-owe. To dobre słowo wypowiedziane w obecności innych współpracowników, zwielokrotnia jego wartość. Dołączona do tego „rąsia”, czyli uścisk dłoni szefa, jest pięknym dopełnieniem postawy. I oczywiście należy powiedzieć, za co dziękujemy.

Jak przeprowadzić rozmowę doceniającą?

Jeśli nie czujesz się komfortowo przy tego typu rozmowach, korona uwiera Cię w skronie… ? to dobrze jest się przygotować na takie spotkanie. Podziękowanie ma być szczere, więc naturalność i uśmiech są mile widziane. Podobnie jak rozmowę dyscyplinującą warto ją przeprowadzić według kilku punktów. Poniżej przykład takiej rozmowy:

Przy przyjęciu do pracy pani Kasia dowiedziała się od szefa, że ceni sobie umiejętność ulepszania i organizacji pracy. Wzięła sobie to do serca i już po dwóch miesiącach zaproponowała i wprowadziła zmianę, która zaoszczędziła jej 2 godziny z codziennej pracy.

Docenienie dobrze jest robić w obecności innych osób, współpracowników. Z jednej strony potęguje to wartość, z drugiej pozostali pracownicy nauczą się, jakie zachowania są przez Ciebie pożądane. Dlatego rozmowę możesz przeprowadzić u siebie, przy okazji zebrania lub w danym dziele. W trakcie rozmowy wskazujesz którą z reguł, cech konkretnie doceniasz.

Pani Kasiu, chciałem Pani podziękować za ulepszenie organizacji pracy, które Pani wprowadziła. Przy zatrudnianiu powiedziałem, że takie zachowanie jest u nas bardzo mile widziane.

W rozwinięciu rozmowy dobrze jest wskazać skutek tego zachowania. Z uwagi na podział obowiązków, często pracownik nie widzi tego w szerszej perspektywie.

Doskonale Pani wie, że wzorcowa obsługa klientów jest priorytetem. Pani usprawnienie pozwoliło na zmniejszenie czasu na obsługę klienta, co przełożyło się na zmniejszenie kosztów, przy zachowaniu standardu obsługi.

Na tym etapie powinniśmy wypowiedzieć to dobre słowo. Możemy też zapowiedzieć dodatkową formę nagrodzenia.

Dlatego dziękuję Pani. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tak krótkim czasie udało się Pani wprowadzić takie usprawnienie. Takiej postawy oczekuję od swoich pracowników. Pani Kasiu, proszę spodziewać się premii w tym miesiącu. 

O różnych sposobach nagradzania będę pisać w kolejnych odcinkach.

Teraz jest możliwość ugruntowania postawy, również w stosunku do innych pracowników.

Pani Kasiu, jeszcze chwilę chciałbym porozmawiać z Panią na temat tego usprawnienia. Zapraszam Panią na kawę do gabinetu. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał swoje pomysły, to również zapraszam na omówienie tematu.

W podsumowaniu rozmowy dobrze jest przypomnieć, że taka postawa będzie zawsze doceniana i na tym zakończyć rozmowę.

Na zakończenie chcę zapewnić, że zawsze będę doceniał i nagradzał postawę kreatywności. Tacy pracownicy jak Pani Kasia, czynią pracę łatwiejszą. Jeszcze raz dziękuję.

Czy warto dziękować?

Umiejętność dziękowania sprawdza się w każdym stylu zarządzania. Zawsze pozostawia dobre wrażenie i tworzy wizerunek osoby z klasą. Warto rozwinąć w sobie tą umiejętność, ponieważ jest najbardziej efektywną formą motywacji pracowników, budowania dobrych relacji i dodatkowo nic nie kosztuje. U pracowników zwiększa lojalność i identyfikację z firmą oraz daje poczucie satysfakcji.


[contact-form-7 id=”192″ title=”Formularz 1″]