Benefity dla pracowników

Benefity dla pracowników

Niezależnie od koniunktury benefity są oczekiwane przez pracowników. Należą do najczęstszych pozapłacowych form motywacji. Często odgrywają ważniejszą rolę niż wynagrodzenie finansowe. Pozwalają na pozyskanie pracownika, utrzymanie i podnoszenie jego efektywności. Co...
Zasada win-win w relacjach szef-pracownik

Zasada win-win w relacjach szef-pracownik

Spośród wielu możliwych zasad działania, tę uznaje się za najbardziej efektywną i przynoszącą wymierne korzyści w długim okresie. Nie jest ona najłatwiejsza, bo wymaga rozpoznania potrzeb drugiej strony, szacunku i stałego skupienia na celu, ale przy odpowiedniej...
Nagradzanie pracowników

Nagradzanie pracowników

Zadania, które obecnie stoją przed szefem wymagają multikompetencji. Oprócz bycia specjalistą w swojej dziedzinie, zarządzania, odbywania kluczowych spotkań dla firmy, dochodzi cała reszta podejmowanych decyzji i pobocznych zadań, które sprawiają, że cele firmy są...